روز شمار
اوقات شرعی
عنوان مقاله : سبک زندگی زمینه ساز و زندگی غربی
azadi

عنوان مقاله : سبک زندگی زمینه ساز و زندگی غربی

عنوان نشریه : مشرق موعود ، پاییز 1393 ، دوره 8 ، شماره 31

نویسندگان : سید محسن محمدی ، حسین خلیفه ، مریم فرهادی

 

دانلود مقاله

 

 

چکیده

 

در اين نوشتار، سبک زندگي زمينه ساز و نيز زندگي غربي بررسي مي شود. اهداف پژوهش با در نظر گرفتن سبک هاي گوناگون زندگي، در ده متغير موثر و مربوط، مطرح شده و بررسي مي گردد. روش تحقيق، کيفي و ابزار گردآوري اطلاعات، کتابخانه اي و به روش فيش برداري است. تجزيه و تحليل اطلاعات نيز با استفاده از استدلال هاي قياسي و استقرايي، عقل و منطق صورت مي گيرد.
بر اساس يافته هاي پژوهش، زمينه سازي، همه امور کلي و جزئي زندگي انسان را دربر مي گيرد. در اين نوشتار، ده حوزه موثر بر سبک زندگي بررسي مي شود. بدين منظور، پس از مشخص شدن پيش فرض ها، پيش زمينه ها، مجموعه عناصر و انديشه هاي حاکم بر يک جامعه زمينه ساز در اين ده حوزه، تاثيري که هر يک از آن ها بر اثر تلاش و تکاپوي منتظران واقعي براي رسيدن از جامعه نيمه مطلوب، نيمه ايده آل و نيمه آرماني کنوني به جامعه مطلوب، ايده آل و آرماني امام عصر (عج) بر سبک و سياق زندگي و تغييري که در زندگي مي گذارند، تعيين مي شود. آن گاه به وضعيت سبک زندگي غربي و تفاوت آن با سبک زندگي زمينه ساز اشاره شده و پس از شناخت دو وضعيت موجود و مطلوب، راه هاي تقويت قوت ها و اصلاح ضعف ها ارائه مي گردد.

نظرات
CAPTCHA