روز شمار
اوقات شرعی
عنوان مقاله : توسعه کشاورزی و اقتصاد مقاومتی، جایگزین نفت
azadi

عنوان مقاله : توسعه کشاورزی و اقتصاد مقاومتی، جایگزین نفت

عنوان نشریه : فصلنامه سیاست های راهبردی و کلان ، تابستان 1393 ، دوره 2 ، شماره 6

نویسندگان : محمدحسین کریم ، محمود صفدری نهاد ، مسعود امجدی پور

 

دانلود مقاله

 

چکیده : 

 

جامعه ايراني در افق چشم انداز بيست ساله، کشور برتر منطقه بوده و داراي ويژگي هايي خواهد بود از جمله اينکه برخوردار از سلامت، رفاه، امنيت غذايي، به دور از فقر، تبعيض و بهره مندي از محيط زيست مطلوب و پايدار. کشاورزي ايران در مقايسه با رقباي منطقه اي خود، توانايي رساندن کشور به اهداف چشم انداز را دارا است. بخش کشاورزي با داشتن زير بخش هاي چهارگانه زراعت، دامپروري، شيلات و جنگلداري يکي از مهمترين بخش هاي اقتصاد کشور ايران است. بخش کشاورزي با توجه به اهميت اقتصادي، اجتماعي و امنيتي فراواني که دارد؛ اما به اندازه لازم مورد توجه قرار نمي گيرد. کشاورزي در کشور ايران با داشتن ويژگي هاي بسيار از جمله چهار فصل بودن، توانايي زيادي براي تبديل شدن به موتور محرکه اقتصاد در چارچوب اقتصاد مقاومتي و جايگزيني نفت را دارد. همه بخش هاي اقتصاد کشور در سال 91 با تاثير گرفتن از تحريم ها، رشد منفي را تجربه کرده اند در حالي که بخش کشاورزي رشد 6.3 را داشته است. اين نوشتار به بررسي وضعيت کشاورزي در ايران و کشورهاي منتخب منطقه خواهد پرداخت و ظرفيت هاي بخش کشاورزي براي تبديل شدن به محور اصلي اقتصاد با توجه به معيارهاي اقتصاد مقاومتي و جايگزين شدن نفت مورد بررسي قرار مي گيرد.

نظرات
CAPTCHA