روز شمار
اوقات شرعی
نخ تسبیح سخنان اخیر رهبری
azadi
01/05/06
دیدار رهبرانقلاب با ائمه جمعه یک نکته کلیدی داشت که طی ماه‌های اخیر به روش‌های مختلف تکرار شده است. این کلیدواژه و یا نخ تسبیح چیست؟
 
 
 

محسن مهدیان: دیدار رهبرانقلاب با ائمه جمعه یک نکته کلیدی داشت که طی ماه‌های اخیر به روش‌های مختلف تکرار شده است. در دیدار با خبرگان رهبری، دیدار با نمایندگان مجلس، در جلسه با مداحان، دیدار با نظامی‌ها، در هیئت و در بین عزاداران، در جمع پرستاران، در میان گروه‌های جهادی و خطاب به رسانه‌ها و... و در آخرین دیدار با ائمه جمعه.

این کلیدواژه و یا نخ تسبیح چیست؟ جهاد تبیین. در هر دیدار نیز متناسب با مخاطب، این رویکرد راهبردی را توضیح داده‌اند.

در جمع نمایندگان مجلس، جهاد تبیین را با مردمی شدن گفتند: با مردم بنشینید و بشنوید و ذهنشان را روشن کنید.

در جمع جوانان با اشاره به هویت جوانی، از امیدآفرینی و افشای حقایق گفتند.

خطاب به هنرمندان از جهاد روایت حضرت زینب گفتند. اینکه جهاد تبیین باید هنرمندانه باشد چون آوینی.

در جمع نظامیان جهاد تبیین را با تاکید بر یک جنگ ترکیبی توضیح دادند. اینکه جنگ نظامی و جنگ اقتصادی را باید در کنار یک جنگ ذهنی دید.

در جمع هیئتی‌ها، هیئت امام صادق(ع)پسند را تصویر کردند. هیئتی که منبر و روضه‌اش بر گرده جهاد تبیین است.

و اما جهاد تبیین در جمع ائمه جمعه...

فرمودند: پدر باشید. در ادامه نیز ویژگی‌های کلیدی جهاد تبیین با رفتار پدرانه را توضیح دادند. ...

یکم. پدر برای همه فرزندانش با هرگرایش و سلیقه‌ای دلسوز است.

دوم. فرزندشناس است. از سر ظاهر حکم نمی‌دهد. مثال زدند که در راهپیمایی غدیر همه بودند؛ با هر ظاهر و شمایلی.

سوم. پدر عامل است. اگر از تقوا می‌گوید خودش اهل تقواست.

چهارم. پدر به زبان فرزند حرف می‌زند. لذا فرمودند هنرتان اینست که مفاهیم معرفتی و انقلابی را به زبان روز بگویید.

پنجم. زبانش گرم و صمیمی و اتحادآفرین و امیدبخش و آرامش‌دهنده است و دستاویز برای هجمه معاندین نمی‌سازد.

ششم. منفعل نیست. به جای دفاع، حمله می‌کند. کاری که رهبری در تبیین ماجرای حجاب کردند از همین جنس بود. فرمودند زن محجوب و باشرف و بااستعداد ایرانی با موفقیتش بر حیثیت غرب ضربه زده است. 

و اما به این فهم، اوج توصیه رهبری برای جهاد تبیین جایی است که تاکید بر مردمسالاری پدرانه می‌کنند.

فرمودند مردمی باشید: اگر نمازگزارهایتان کم شدند نگران شوید. و مردمی شدن چیست؟ رشد معنوی همه مردم با هم؛ پدر اینگونه است.

پدر، رشد خودش را هم در رشد خانواده می‌بیند. به همین دلیل به عنوان نشانه توضیح دادند که اگرچه ذکر و عبادات فردی خوب است اما اوجش اینست که ذاکری جمعی باشد.

جهاد تبیین دستگیری پدرانه است تا همه با هم رشد کنیم... و این عمق مردم‌سالاری دینی است.

نظرات
CAPTCHA