روز شمار
اوقات شرعی
محاسبات کاخ سفید نادرست از آب در آمد
azadi

99/1/6

 

وحشت ترامپ از نظرسنجی های ایالتی در آمریکا

 

 

 

طی روزهای اخیر و در بحبوحه وقوع بحران ناشی از شیوع ویروس کرونا در همه ایالات آمریکا، ترامپ با دقت مشغول رصد و دموکراتها در انتخابات سال 2020، با کسب 52 درصد آرای عمومی از ترامپ پیش افتاده است. رئیس جمهور آمریکا در سطح عمومی، توانسته تحلیل نظرسنجی های سراسری و ایالتی در این کشور است. آخرین نظرسنجی سراسری نشان می دهد که جو بایدن ، نامزد احتمالی است تنها 43 درصد آرای شهروندان را در آخرین نظرسنجی مشترک روزنامه وال استریت ژورنال و شبکه  ABC به دست بیاورد. این نظرسنجی، نشان می دهد که آرای ترامپ در سطح عمومی و سراسری، با افتی حداقل 3 درصدی رو به رو شده است. این می تواند خبر بدی برای رئیس جمهور آمریکا باشد، زیرا بخشی از این کاهش آرا، مربوط به ایالات خاکستری و حساسی است که سرنوشت انتخابات ریاست جمهوری نوامبر 2020( آبان ماه امسال) را در ایالات متحده روشن می کنند.
کاهش محبوبیت ترامپ در ایالات کلیدی
فراتر از نظرسنجی های سراسری، رئیس جمهور آمریکا و همراهانش مشغول رصد نظرسنجی های محلی و ایالتی هستند. ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 میلادی نیز علی رغم کسب حدود 3 میلیون رای کمتر نسبت به هیلاری کلینتون، توانست با استناد به ساختار "کالج الکترال" بر رقیب خود غلبه پیدا کند و راهی کاخ سفید شود. با این حال، ترامپ با مشاهده نظرسنجی های اخیر، دیگر نسبت به پیروزی دوباره خود در انتخابات ریاست جمهوری آتی اطمینان کاملی ندارد! در اینجا به بررسی آخرین نظرسنجی های صورت گرفته در ایالات خاکستری در آمریکا و تاثیر آنها بر پیروزی یا شکست ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آتی می پردازیم:
-  مطابق آخرین نظرسنجی های صورت گرفته در ایالت پنسیلوانیا، بایدن توانسته است با اختلاف 6 درصد از ترامپ پیشی بگیرد. پنسیلوانیا از ایالات مهم و سرنوشت ساز در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا محسوب می شود. رای الکترال این ایالت، 20 امتیاز می باشد که در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 به ترامپ تعلق گرفته بود. آخرین نظرسنجی ایالتی در پنسیلوانیا، توسط سایت یاهو و موسه "یوگاو" صورت گرفته است.
- آخرین نظرسنجی هایی که طی یکماه اخیر در ایالت میشیگان صورت گرفته است، حکایت از برتری 4 تا 7 درصدی بایدن در این ایالت حساس و سرنوشت ساز دارد.میشیگان نیز از ایالات خاکستری و مهمی محسوب می شود که ترامپ در سال 2016 میلادی در آن با اختلاف بسیار اندکی هیلاری کلینتون را شکست داد. رای الکترال ایالت میشیگان، 16 امتیاز می باشد.
-  ایالت ویسکانسین، دیگر ایالتی است که علی رغم دارا بودن 10 امتیاز الکترال( از 535 رای الکترال)، در ظاهر سهم زیادی در تعیین رئیس جمهور آمریکا ندارد، اما پیروزی یا شکست در این ایالت، برای بایدن و ترامپ اهمیت زیادی دارد. ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016، با شکست کلینتون در هر سه ایالت ویسکانسین، پنسیلوانیا و میشیگان توانست در نهایت پیروز انتخابات شود. اگرچه تا یک ماه قبل، نظرسنجی ها نشان دهنده برتری ترامپ در این ایالت بود، اما نظرسنجی های متعددی که از نیمه ماه فوریه تا کنون صورت گرفته است، حمایت از برتری بایدن بر ترامپ دارد. در اکثر نظرسنجی ها، بایدن با اختلاف 3 درصد بر ترامپ غلبه کرده است.
آثار شکست ترامپ در سه ایالت کلیدی
شکست رئیس جمهور آمریکا در این سه ایالت کلیدی ( میشیگان، پنسیلوانیا و ویسکانسین) ، معنایی جز شکست کامل وی در انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 ندارد. در انتخابات میاندوره ای کنگره در سال 2018 میلادی نیز دموکراتها توانستند در انتخابات سنا، مجلس نمایندگان و فرمانداری ها در هر سه ایالت حساس و سرنوشت ساز میشیگان، پنسیلوانیا و ویسکانسین پیروز شوند: ایالاتی که ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 با اختلافی بسیار اندک توانست هیلاری کلینتون را در آنها شکست دهد.پس از برگزاری انتخابات میاندوره ای کنگره در سال 2018، بسیاری از تحلیلگران نزدیک به کاخ سفید به ترامپ هشدار دادند که اگر این نتایج در انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 تکرار شود، ترامپ باید شکست خود در انتخابات را بپذیرد و قدرت را به رقیب دموکرات خود ( احتمالا بایدن) واگذار کند. ترامپ از اکنون تا زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال 2020، نهایت تلاش خود را بر روی تکرار نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 در این سه ایالت به کار خواهد گرفت. مجموع آرای الکترال این سه ایالت، 46 امتیاز می باشد. اگر ترامپ این امتیاز بزرگ را از دست بدهد و در مقابل، نامزد نهایی دموکراتها بتواند آن را به خود اختصاص دهد، ترامپ عملا بازی را در مقابل دموکراتها خواهد باخت. لازم به ذکر است که کلینتون در انتخابات سال 2016، 227 رای الکترال و ترامپ، 304 رای الکترال را به دست آورده بودند. یک محاسبه ساده نشان می دهد که کاهش 46 امتیاز الکترال از سبد ترامپ و واریز آن به سبد دموکراتها، چگونه منجر به شکست رئیس جمهور آمریکا در انتخابات سال 2020 خواهد شد!
وضعیت متزلزل ترامپ در دیگر ایالات حساس
معادلات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تنها محدود و محصور به سه ایالت ویسکانسین، پنسیلوانیا و میشیگان نیست! در سه ایالت مهم و سرنوشت ساز دیگر به نامهای اوهایو،فلوریدا و کارولینای شمالی، دیگر ایالاتی هستند که هر یک می توانند حکم پاشنه آشیل ترامپ و همراهانش را در انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 داشته باشند. رئیس جمهور آمریکا در همه این ایالات توانست بر هیلاری کلینتون غلبه کرده و امتیازهای الکترال آنها را به خود اختصاص دهد. نظرسنجی های اخیر نشان می دهد که در این سه ایالت نیز ترامپ کار سختی برای پیروزی در مقابل نامزد احتمالی دموکراتها خواهد داشت.
در آخرین نظرسنجی های صورت گرفته در ایالت اوهایو، که دارای 18 امتیاز الکترال می باشد، بایدن با اختلاف 4 تا 8 درصد از ترامپ پیشی گرفته است. در ایالت فلوریدا، که به تنهایی دارای 29 امتیاز الکترال می باشد نیز ترامپ برتری مطلق  قبلی خود بر نامزدهای حزب دموکرات را از دست داده است. در آخرین نظرسنجی "یونیویژن" در ایالت فلوریدا، ترامپ تنها با اختلاف 2 درصد از بایدن پیش افتاده است. این در حالیست که انتخاب نهایی بایدن به عنوان نامزد دموکراتها می تواند معادله را بار دیگر به ضرر ترامپ تغییر دهد و رای دهندگان متزلزل( کسانی که هنوز تصمیم نهایی خود را نگرفته اند) را به سوی انتخاب بایدن مجاب کند. در هر حال، پیروزی یا شکست در ایالت فلوریدا برای ترامپ اهمیت بسیار ویژه ای دارد. در ایالت کارولینای شمالی با 15 امتیاز الکترال نیز رئیس جمهور آمریکا از بایدن عقب افتاده است. در 4 نظرسنجی صورت گرفته طی یکماه اخیر، بایدن به صورت متوسط بین 2 تا 4 درصد از ترامپ پیش بوده است.

نتیجه گیری
اگرچه پیش بینی نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و نحوه گردش آرای ایالتی در هفته ها و حتی روزهای منتهی به برگزاری انتخابات ماه نوامبر سال 2020 آسان نیست، اما نگرانی ترامپ نسبت به نظرسنجی های ایالتی فعلی ( که مبنای محاسبه آرای الکترال می باشد)، موضوعی نیست که بتوان به آسانی از کنار آن گذشت. رئیس جمهور آمریکا که تصور می کرد پیروزی بسیار آسانی را در مقابل نامزد نهایی دموکراتها در انتخابات ریاست جمهوری آتی داشته باشد، هم اکنون رقابت پرچالشی را با رقیب نهایی خود در 6 ایالت حساس و کلیدی یعنی پنسیلوانیا، ویسیکانسین، میشیگان، کارولینای شمالی، فلوریدا و اوهایو خواهد داشت. پیروزی نامزد نهایی دموکراتها در سه ایالت از ایالات مذکور، به معنای شکست نهایی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری 2020 خواهد بود.

فخرالدین اسدی

نظرات
CAPTCHA