روز شمار
اوقات شرعی
گزارش نشست «بررسی تاثیر تحولات سیاست خارجی بر امنیت اقتصادی جامعه ایران»
azadi

97/04/31

 

 

 

 

 

 

در این نشست علمی که در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار گردید، ابتدا آقای محمدعلی مینایی، مدیر کرسی‌های مطالعات راهبردی و دبیر نشست، با اشاره به نشست پیشین کرسی مطالعات راهبردی، خاطر نشان کردند؛ جلسه پیشین با ارائه دکتر خضری بر تاثیرات مالی و اقتصادی خروج امریکا از برجام متمرکز بود و جلسه حاضر نیز در پی بررسی شرایط اقتصادی و مالی تاثیریافته از خروج امریکا از برجام و در اردیبهشت امسال است. با این تفاوت که از منظر بررسی تحولات سیاست خارجی نیز به این موضوع می‌پردازد.

در ادامه دکتر ساسان شاه ویسی به ارائهالگویی از تاثیر سیاست خارجی بر امنیت اقتصادی جامعه ایران پرداختند. ایشان با شناسایی و تحلیل عوامل اقتصادی موثر، عوامل اصلی و اولیه موثر بر اقتصاد راسیاستهای اقتصادی دولت، درآمد سرانه، وابستگی اقتصاد به منابع طبیعی، نوع تجارب اقتصادی، سطح وابستگیاقتصادی و نوع و روابط گروههای ذینفعمالی و همینطور عوامل فرعی و ثانویه را نابرابری، محرومیت نسبی، فساد و اقتصاد غیر رسمی و بحرانهای بین‌المللی و منطقه‌ای دانستند.

همینطور به معرفی مولفه‌ها و شاخصه‌هایی به منظور بررسی مطلوبیتشرایط اقتصاد بین المللی ایران پرداختند که در این رابطه شاخصهایی از این قبیل معرفی شد: تعامل سازنده، مرتبط ساختن اقتصادملی به اقتصادجهانی، اعتماد سازی و تجربیات موفق دیگر کنشگران بین المللی.

ایشان در زمینه ارائه راهکار برای غلبه بر مشکلات اقتصاد کلان کشور اتخاذ کارکردهایی را پیشنهاد کردند که مهمترین آنها عبارت است از: پاسخ به کاستی‌ها ، برون‌گرایی ، توازن در مصالح فراملی و منافع ملی. کارکردهای مذکور نیز در چهارچوبی از مقدورات و محذورات ژئوپلتیک ، ژئواکونومیک و منابع و امکانات در کنار؛ ملاحظات، اقتصاد پنهان، تحریمها ،اقتصاد هلندی، حرفه‌ای نبودن حوزه نهادی و ساختاری و عدم عضویت در  سازمان تجارت جهانیباید فهم و پیگیری شود.

ایشان همچنین به آونگی‌بودن اقتصاد در ایران اشاره کرده و گفتند بررسی تحولات اقتصادی ایران پس از انقلاب اسلامی، نشان می‌دهد سیاست‌های اقتصادی دولت به جای پیروی از روند خطی، حالت نوسانی یا آونگی را تجربه کرده است. این بررسی مشخص می‌سازد جهت‌گیری کلی سیاست‌های اقتصادی دولت در دهه اول انقلاب به سمت سیاست‌های بازتوزیعی، در دهه دوم به سمت سیاست‌های رشد اقتصادی و از نیمه دهه 1380، بار دیگر به سمت سیاست‌های بازتوزیعی بوده است. امری‌که نشان می‌دهد ماهیت و ساختار رانتیر دولت در ایران پس از انقلاب، منشا و عامل این بی ثباتی در اقتصاد کلان بوده است.

در پایان آقای محمدعلی مینایی، ضمن ارائه جمع بندی جلسه، تمرکز بر تاثیرات اقتصادی کلان و همچنین تحولات در حوزه اقتصاد سیاسی کشور منبعث از تحولات آغاز سال جاری را از جمله مهمترین اولویت‌های مطالعات راهبردی در مقطع کنونی برشمردند.

منبع: http://www.ihcs.ac.ir

نظرات
CAPTCHA