روز شمار
اوقات شرعی
کتاب «قیام لله» منتشر شد.
azadi

97/6/20

تبیین انقلاب اسلامی بر اساس دیدگاه مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله خامنه‌ای (مدظله العالی) 

 

به مناسبت سالروز قیام ۱۷ شهریور و کشتار جمعی از مردم به دست مأموران ستم‌شاهی پهلوی در سال ۱۳۵۷ کتاب «قیام لله» با موضوع تبیین انقلاب اسلامی بر اساس دیدگاه مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله خامنه‌ای (مدظله العالی) به همت اندیشکده برهان منتشر و روانه بازار نشر گردید.

 

 

 

 

 
این کتاب که از مجموعه کتاب های اندیشنامه انقلاب اسلامی و حاصل تلاش جمعی از پژوهشگران اندیشکده برهان است در 44 صفحه و در 4 فصل، از سوی انتشارات دیدمان به زیور طبع آراسته گردیده است.
«انقلاب اسلامی چه هست وچه نیست»، «انقلاب اسلامی برچه ارکانی استوار است؟»، « اصول و مبانی انقلاب اسلامی» و «چه عواملی انقلاب اسلامی را شکل داد؟» عناوین فصل های چهارگانه این کتاب هستند.
در بخشی از مقدمه این کتاب می خوانیم: «انقلاب اسلامی از دو واژه‌‌ی انقلاب و اسلام ترکیب شده است. در اینجا، اسلام «هدف» و انقلاب «وسیله» است. در واقع، مردم و رهبری انقلاب حضرت امام خمینی (ره) به وسیله‌‌ی انقلاب تلاش کردند که اسلام را به‌‌عنوان یک مکتب اجتماعی و سیاسی مجدداً احیا نمایند.
انقلاب
در علوم اجتماعی، انقلاب یک مفهوم قدیمی است که تعاریف متعددی از آن ارائه شده است و هر یک از متفکران و اندیشمندان، برداشت‌‌های خاص و گاه متفاوتی از آن داشته‌‌اند. با این حال، این اصطلاح، در زمینه‌‌های گوناگون زندگی بشر، چه به صورت فردی و چه اجتماعی، با مفهوم کلی و اساسی «تحول و دگرگونی» به‌‌کار برده می‌‌شود
واژه‌‌ی انقلاب اولین بار در معنای جدید سیاسی‌‌اش در دولت شهرهای اواخر قرون وسطای ایتالیا در اشاره به اصلاحات کلیسایی به‌‌کار رفت. این واژه ابتدا در حدود سال 1600 میلادی تحت حکومت کرامول وارد زبان انگلیسی شد و به طور متناقض نمایی، معنای تغییر و اصلاح نظام پیشین را به خود گرفت.
اسلام
اسلام به‌‌عنوان یک دین مجموعه‌‌ای است از عقاید و احکام که از طرف خداوند و به وسیله‌‌ی رسول خدا (ص) برای تأمین و سعادت و کمال فردی و اجتماعی و دنیوی و اخروی انسان آمده است. عقاید و اصول دین اسلام، معارف و دستورالعمل‌‌هایی برای تنظیم افکار و دنیای درون است و احکام دستورالعمل‌‌هایی برای تنظیم رفتار و روابط هستند.
مقام معظم رهبری، انقلاب را لزوماً از نوع شورش، بی‌‌سامانی و اغتشاش، آشفتگی و بی‌‌نظمی و خروج از انضباط نمی‌‌دانند و معتقدند انقلاب یعنی تحول بنیادی، که در آن پایه‌‌های غلطی برچیده شود و پایه‌‌های درستی به‌‌جای آن گذاشته شود و ارزش‌‌های غلط جای خود را به ارزش‌‌های صحیح بدهد و باعث سازندگی شود.
از سوی دیگر، انقلاب یک دوره و حرکت مستمر است؛ انقلاب یک چیز دفعی و آنی نیست؛ صدها شرط و موقعیت باید ردیف شوند و کنار هم قرار گیرند تا حادثه‌‌ای مثل انقلاب رخ دهد. البته این شرایط، آسان به دست نمی‌‌آید. از این رو، انقلاب پدیده‌‌ی بسیار مغتنم و دیریاب است و باید برای تحقق آن تلاش و مجاهدت دائمی انجام گیرد؛ مشروط بر اینکه روح و خواست و ضرورت انقلاب در مردم وجود داشته باشد. از این رو، انقلاب یک امر تصادفی و اتفاقی نخواهد بود و با خیال‌‌بافی و ذهنیت‌‌گرایی تحقق نخواهد یافت، بلکه امری واقعیت‌‌دار است»

 

 

قیام لله
خرید کتاب
این کتاب که از مجموعه کتاب های اندیشنامه انقلاب اسلامی و حاصل تلاش جمعی از پژوهشگران اندیشکده برهان است در 44 صفحه و در 4 فصل، از سوی انتشارات دیدمان به زیور طبع آراسته گردیده است.
«انقلاب اسلامی چه هست وچه نیست»، «انقلاب اسلامی برچه ارکانی استوار است؟»، « اصول و مبانی انقلاب اسلامی» و «چه عواملی انقلاب اسلامی را شکل داد؟» عناوین فصل های چهارگانه این کتاب هستند.
در بخشی از مقدمه این کتاب می خوانیم: «انقلاب اسلامی از دو واژه‌‌ی انقلاب و اسلام ترکیب شده است. در اینجا، اسلام «هدف» و انقلاب «وسیله» است. در واقع، مردم و رهبری انقلاب حضرت امام خمینی (ره) به وسیله‌‌ی انقلاب تلاش کردند که اسلام را به‌‌عنوان یک مکتب اجتماعی و سیاسی مجدداً احیا نمایند.
انقلاب
در علوم اجتماعی، انقلاب یک مفهوم قدیمی است که تعاریف متعددی از آن ارائه شده است و هر یک از متفکران و اندیشمندان، برداشت‌‌های خاص و گاه متفاوتی از آن داشته‌‌اند. با این حال، این اصطلاح، در زمینه‌‌های گوناگون زندگی بشر، چه به صورت فردی و چه اجتماعی، با مفهوم کلی و اساسی «تحول و دگرگونی» به‌‌کار برده می‌‌شود
واژه‌‌ی انقلاب اولین بار در معنای جدید سیاسی‌‌اش در دولت شهرهای اواخر قرون وسطای ایتالیا در اشاره به اصلاحات کلیسایی به‌‌کار رفت. این واژه ابتدا در حدود سال 1600 میلادی تحت حکومت کرامول وارد زبان انگلیسی شد و به طور متناقض نمایی، معنای تغییر و اصلاح نظام پیشین را به خود گرفت.
اسلام
اسلام به‌‌عنوان یک دین مجموعه‌‌ای است از عقاید و احکام که از طرف خداوند و به وسیله‌‌ی رسول خدا (ص) برای تأمین و سعادت و کمال فردی و اجتماعی و دنیوی و اخروی انسان آمده است. عقاید و اصول دین اسلام، معارف و دستورالعمل‌‌هایی برای تنظیم افکار و دنیای درون است و احکام دستورالعمل‌‌هایی برای تنظیم رفتار و روابط هستند.
مقام معظم رهبری، انقلاب را لزوماً از نوع شورش، بی‌‌سامانی و اغتشاش، آشفتگی و بی‌‌نظمی و خروج از انضباط نمی‌‌دانند و معتقدند انقلاب یعنی تحول بنیادی، که در آن پایه‌‌های غلطی برچیده شود و پایه‌‌های درستی به‌‌جای آن گذاشته شود و ارزش‌‌های غلط جای خود را به ارزش‌‌های صحیح بدهد و باعث سازندگی شود.
از سوی دیگر، انقلاب یک دوره و حرکت مستمر است؛ انقلاب یک چیز دفعی و آنی نیست؛ صدها شرط و موقعیت باید ردیف شوند و کنار هم قرار گیرند تا حادثه‌‌ای مثل انقلاب رخ دهد. البته این شرایط، آسان به دست نمی‌‌آید. از این رو، انقلاب پدیده‌‌ی بسیار مغتنم و دیریاب است و باید برای تحقق آن تلاش و مجاهدت دائمی انجام گیرد؛ مشروط بر اینکه روح و خواست و ضرورت انقلاب در مردم وجود داشته باشد. از این رو، انقلاب یک امر تصادفی و اتفاقی نخواهد بود و با خیال‌‌بافی و ذهنیت‌‌گرایی تحقق نخواهد یافت، بلکه امری واقعیت‌‌دار است»

 

 

قیام لله
خرید کتاب
 
 
نظرات
CAPTCHA