روز شمار
اوقات شرعی
کتاب « آشتی با یار مهربان » منتشر شد.
azadi

97/3/4

 

کتاب « آشتی با یار مهربان » با موضوع « چالش‌های کتاب‌خوانی و راهکارهای پیش رو » به همت اندیشکده برهان منتشر و روانه بازار نشر گردید

 

 

این کتاب که از مجموعه کتاب‌های اندیشنامه و حاصل تلاش پژوهشگران اندیشکده برهان است، در 68 صفحه و در 6 گفتار، از سوی انتشارات دیدمان به زیور طبع آراسته گردیده است.
«چرا مقام معظم رهبری خواهان تجدید مطلع در حوزه‌ی کتاب هستند؟»،
«مبانی نظری سنجش سرانه‌ی مطالعه»،
«چرا کتاب تبلیغ نمی‌شود؟»،
«روش‌های ترویج کتاب‌خوانی»،
«سیر مطالعاتی، آنچه که باید باشد»،
«ضرورت ممیزی و نظارت پیش از انتشار بر کتاب»،
عناوین گفتارهای 6 گانه این کتاب هستند.
 
در بخشی از مقدمه این کتاب می‌خوانیم:
« ابراز نارضایتی رهبر معظم انقلاب از وضعیت کتاب در کشور در نخستین دیدار کتابداران و مسئولان نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور در 29 تیرماه سال 1390، هشداری جدی بود که متأسفانه از سوی مسئولان رسمی و متصدیان حوزه‌ی کتاب، موردتوجه قرار نگرفت. مقام معظم رهبری آن دیدار مهم را، بهانه‌ای برای «تجدید مطلع» در حوزه‌ی کتاب خواندند و با بیان برخی آسیب‌ها و تهدیدهای مهم در این حوزه، پیشنهادهایی را نیز ارائه فرمودند.
 
این پژوهش می‌کوشد با آسیب‌شناسی حوزه‌ی کتاب در جمهوری اسلامی ایران بر اساس بیانات مقام معظم رهبری و رهنمودهای ایشان، به ارائه‌ی الگویی بومی برای پیشرفت در این حوزه، کمک کند.
 
در گفتار نخست، شاخصهای رسمیِ ملی و جهانی توسعه در حوزه‌ی کتاب، موردبررسی قرارگرفته و با پیشنهاد شاخص جدید «سرانه‌ی تولید کتاب»، گوشه‌ای از دلیل نگرانی مقام معظم رهبری از وضعیت کتاب در کشور، به نمایش درخواهد آمد. سپس، مشکلات کاهش شمارگان کتاب و نیز مشکلات ناشی از افزایش تعداد عناوین کتاب، برشمرده شده و عدم رعایت الزامات این افزایش، موردانتقاد واقع می‌گردد.
در گفتار دوم، موضوع «مبانی نظری سنجش سرانه‌ی مطالعه» بررسی شده و با بیان سه مقدمه، چگونگی سنجش سرانه‌ی مطالعه کتاب تبیین می‌گردد. در این بخش نیز، سنجش‌های ملی و جهانی در حوزه‌ی سرانه‌ی مطالعه، موردمطالعه‌ی تطبیقی قرار می‌گیرد. سپس بر اساس سنجش‌های جهانی و داخلی نشان داده می‌شود که سرانه‌ی مطالعه در کشور ما، در حد متوسط کشورهای توسعه‌یافته است.
 
در ادامه مسئله‌ی همه‌گیری تبلیغات کتاب و دلایل ضعف در این حوزه بررسی و به برخی از روش‌های مهم ترویج کتاب‌خوانی اشاره می‌شود. سپس موضوع سیرهای مطالعاتی بیان می‌شود. در انتها نیز مسئله‌ی «بررسی پیش از انتشار کتاب» مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.»
 
از جنگ نرم هوشمند تا نبرد محاسبات
این کتاب که از مجموعه کتاب‌های اندیشنامه و حاصل تلاش پژوهشگران اندیشکده برهان است، در 68 صفحه و در 6 گفتار، از سوی انتشارات دیدمان به زیور طبع آراسته گردیده است.
«چرا مقام معظم رهبری خواهان تجدید مطلع در حوزه‌ی کتاب هستند؟»،
«مبانی نظری سنجش سرانه‌ی مطالعه»،
«چرا کتاب تبلیغ نمی‌شود؟»،
«روش‌های ترویج کتاب‌خوانی»،
«سیر مطالعاتی، آنچه که باید باشد»،
«ضرورت ممیزی و نظارت پیش از انتشار بر کتاب»،
عناوین گفتارهای 6 گانه این کتاب هستند.
 
در بخشی از مقدمه این کتاب می‌خوانیم:
« ابراز نارضایتی رهبر معظم انقلاب از وضعیت کتاب در کشور در نخستین دیدار کتابداران و مسئولان نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور در 29 تیرماه سال 1390، هشداری جدی بود که متأسفانه از سوی مسئولان رسمی و متصدیان حوزه‌ی کتاب، موردتوجه قرار نگرفت. مقام معظم رهبری آن دیدار مهم را، بهانه‌ای برای «تجدید مطلع» در حوزه‌ی کتاب خواندند و با بیان برخی آسیب‌ها و تهدیدهای مهم در این حوزه، پیشنهادهایی را نیز ارائه فرمودند.
 
این پژوهش می‌کوشد با آسیب‌شناسی حوزه‌ی کتاب در جمهوری اسلامی ایران بر اساس بیانات مقام معظم رهبری و رهنمودهای ایشان، به ارائه‌ی الگویی بومی برای پیشرفت در این حوزه، کمک کند.
 
در گفتار نخست، شاخصهای رسمیِ ملی و جهانی توسعه در حوزه‌ی کتاب، موردبررسی قرارگرفته و با پیشنهاد شاخص جدید «سرانه‌ی تولید کتاب»، گوشه‌ای از دلیل نگرانی مقام معظم رهبری از وضعیت کتاب در کشور، به نمایش درخواهد آمد. سپس، مشکلات کاهش شمارگان کتاب و نیز مشکلات ناشی از افزایش تعداد عناوین کتاب، برشمرده شده و عدم رعایت الزامات این افزایش، موردانتقاد واقع می‌گردد.
در گفتار دوم، موضوع «مبانی نظری سنجش سرانه‌ی مطالعه» بررسی شده و با بیان سه مقدمه، چگونگی سنجش سرانه‌ی مطالعه کتاب تبیین می‌گردد. در این بخش نیز، سنجش‌های ملی و جهانی در حوزه‌ی سرانه‌ی مطالعه، موردمطالعه‌ی تطبیقی قرار می‌گیرد. سپس بر اساس سنجش‌های جهانی و داخلی نشان داده می‌شود که سرانه‌ی مطالعه در کشور ما، در حد متوسط کشورهای توسعه‌یافته است.
 
در ادامه مسئله‌ی همه‌گیری تبلیغات کتاب و دلایل ضعف در این حوزه بررسی و به برخی از روش‌های مهم ترویج کتاب‌خوانی اشاره می‌شود. سپس موضوع سیرهای مطالعاتی بیان می‌شود. در انتها نیز مسئله‌ی «بررسی پیش از انتشار کتاب» مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.»
 
از جنگ نرم هوشمند تا نبرد محاسبات
نظرات
CAPTCHA