روز شمار
اوقات شرعی
چیستی انقلاب از منظر آیت‌الله خامنه‌ای (مدظلّه العالی)
azadi

96/11/15

در این مقاله چیستی انقلاب اسلامی از منظر آیت‌الله خامنه‌ای مورد بحث قرار گرفته است.

امیر سیاهپوش - مصطفی ملکوتیان

 

چکیده
در این مقاله چیستی انقلاب اسلامی از منظر آیت‌الله خامنه‌ای مورد بحث قرار گرفته است. مسئله این است که ایشان چگونه انقلاب (بطور عام) و انقلاب اسلامی بطور خاص را تعریف می‌کنند و تعریف ایشان از انقلاب و انقلاب اسلامی چه تفاوتی با سایر دیدگاه‌ها و نظریات دارد. ابتدا به دیدگاه‌های صاحب نظران از انقلاب اشاره شده و در ادامه، تعریف ایشان از انقلاب و انقلاب اسلامی تبیین شده است. برای پاسخ به سؤال تحقیق نیز از روش اکتشافی استفاده شده است. نتیجه تحقیق نشان می‌دهد تعریف آیت‌الله خامنه‌ای از انقلاب، دارای وجوه مشابه و متفاوتی از تعاریف دیگران است. وجه اصلی تشابه، در بنیادین دیدن انقلاب و تفاوت اصلی در مستمر و دائمی دانستن انقلاب است. این استمرار در چارچوب جهان بینی اسلامی و مبتنی بر ارکان آن قابل تبیین است.

واژگان کلیدی: چیستی انقلاب، چیستی انقلاب اسلامی.

نویسندگان:

امیر سیاهپوش - مصطفی ملکوتیان

فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی - سال چهاردهم، شماره 49، تابستان 1396.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

 

نظرات
CAPTCHA