روز شمار
اوقات شرعی
هفته نامه اندیشه و راهبرد مرداد 1396
azadi

96/5/29

 

 

 

دانلود هفته نامه

 

 

سال اول مرداد 1396،  هفته نامه  شماره هشتم اندیشه و راهبرد منتشر شد.

برای دریافت اشتراک هفته نامه اندیشه و راهبرد درخواست خود را از طریق ایمیل سایت ( info@andishe-rahbordi.ir )  ارسال کنید.

نظرات
CAPTCHA