روز شمار
اوقات شرعی
چهره اى متفاوت از ابن سینا: مرورى بر رساله اضحویه
azadi

96/6/22

چهره اى متفاوت از ابن سینا: مرورى بر رساله اضحویه

حسینعلى شیدان شید

 

چکیده

رساله اَضحویه ابن سینا که اثرى است درباره معاد، از برخى جهات با سایر نوشته هاى او متفاوت است. این تفاوت عمدتا به سبب دو رأى صریحى است که ابن سینا درباره معاد جسمانى و نیز در  باب گزاره هاى اعتقادى دین، یعنى نصوص اعتقادى قرآن و روایات، در این رساله ابراز کرده است.  این دو رأى که هر دو مورد اعتراض مخالفان او بوده و البته مبتلا به اشکال است، در نوشته هاى  دیگر او ـ دست کم بدین شیوه ـ تکرار نشده است. این مقاله به روش تحلیلى ـ توصیفى عهده دار  معرفى این رساله و مرورى بر بخش هاى مختلف آن، همراه با نقد و بررسى نکات اختصاصى آن  است.

 کلیدواژه ها: ابن سینا، رساله اضحویه، معاد جسمانى، تناسخ.

نویسنده:

حسینعلى شیدان شید / استادیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه                       

ماهنامه معرفت - سال بیست و پنجم، شماره 2 (پیاپی 221)، اردیبهشت 1395.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

نظرات
CAPTCHA