روز شمار
اوقات شرعی
مختصات فتنه در نهج البلاغه
azadi

96/4/25

ابوالفضل تقی پور، افسانه قاسم پور

در این مقاله پس از استخراج و بررسی غالب بیانات حضرت در این زمینه، توصیف دقیق و داهیانه امیرالمومنین از جلوه های فتنه و بسترهای لازم برای شکل گیری آن ها و نیز آثار و پیامدهای آن ها مورد بررسی قرار گرفته است.

 

 

چکیده

  تاریخ اسلام در طول قرن های متمادی انواع فتنه ها و جریان های متعددی از غوغاسالاری وانحراف را تجربه کرده است. حضرت علی (ع) در مجموعه سخنان خود در نهج البلاغه بارها با طرح این مساله درصدد برآمد تا بر زوایای ناپیدای انواع فتنه ها نور بتاباند و نقاب از چهره آن ها بردارد در این مقاله پس از استخراج و بررسی غالب بیانات حضرت در این زمینه، توصیف دقیق و داهیانه امیرالمومنین از جلوه های فتنه و بسترهای لازم برای شکل گیری آن ها و نیز آثار و پیامدهای آن ها مورد بررسی قرار گرفته و شیوه های مورد نظر امام(ع) در مقابله باآن ها نیز رصد شده است. امام علی هوا پرستی و ضعف در باورهای دینی و ورود بی خردانه به مسایل شبهه ناک را از مهم ترین عوامل بروز فتنه می داند که فضای غبارآلود ناشی از آن با درآمیختن حق و باطل سبب گمراهی افراد می شود.ایشان برای مقابله با فتنه، تمسک به آموزه های قرآنی و پرهیز از شتابزدگی و برخورد محتاطانه را مورد تاکید قرار می دهد.

کلیدواژه ها: نهج البلاغه؛ بسترهای فتنه؛ گمراهی؛ شتابزدگی

نویسندگان:

ابوالفضل تقی پور: استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی ، واحد رشت ، دانشگاه آزاد اسلامی

افسانه قاسم پور: دانشجوی دکترای زبان وادبیات دانشگاه تهران

پژوهش نامه ی علوی - دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1395.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

 

نظرات
CAPTCHA