روز شمار
اوقات شرعی
بررسی تطابق برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با اقتصاد اسلامی
azadi

96/4/12

 

هدف از این مقاله بررسی میزان تطابق برنامه ­های توسعه با اهداف اقتصاد اسلامی است.

 

پرویز رستم‌زاده، شهره نصیرآبادی

 

 

چکیده:  

هدف از این مقاله بررسی میزان تطابق برنامه ­های توسعه با اهداف اقتصاد اسلامی است. بدین منظور با توجه به اینکه یکی از مهم­ترین اهداف اقتصاد اسلامی، برقراری عدالت اسلامی است در این مقاله ضمن معرفی مؤلفه­ های عدالت اسلامی (عدالت اجتماعی، عدالت اقتصادی و عدالت فرهنگی) با استناد به آیات قرآن و بهره گیری از معیارهای عدالت در چارچوب اقتصاد اسلامی با روش تحلیل محتوا، برنامه چهارم تا ششم توسعه مورد بررسی قرار گرفته شد. نتایج تحلیل کمی و کیفی سه برنامه توسعه نشان داد در توجه به
مؤلفه ­های سه ­گانه عدالت اسلامی تعادل وجود ندارد. به طور میانگین در طی سه برنامه توجه به عدالت اقتصادی حدود 74/34، توجه به عدالت اجتماعی 28/36 و توجه به عدالت فرهنگی حدود 29 درصد بوده است. با توجه به اینکه سه مؤلفه عدالت اسلامی ارتباط متقابل با هم دارند در تدوین برنامه چهارم و پنجم تعادلی بین توجه به مؤلفه­ های عدالت اسلامی وجود ندارد به طوری که در برنامه چهارم به عدالت اقتصادی و در برنامه پنجم به عدالت اجتماعی توجه بیشتری شده است. در برنامه ششم تعادل میان سه مؤلفه درنظر گرفته شده است.

واژه‌های کلیدی: برنامه‌های توسعه، اقتصاد اسلامی، عدالت اسلامی

نویسندگان:

پرویز رستم‌زاده، شهره نصیرآبادی

مجله اقتصاد و بانکداری اسلامی - سال ششم، شماره 18، بهار 1396.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

نظرات
CAPTCHA