روز شمار
اوقات شرعی
ساختار مالی بانک محور و نقش آن در بروز پدیده رکود تورمی در اقتصاد ایران
azadi

96/4/12

 

محمدنقی نظرپور، ناهید مؤمنی‌نژاد، میثم حقیقی

مقاله حاضر، با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ­ای و اینترنتی معتبر، تلاش می‌کند به بررسی این فرضیه بپردازد که «در اقتصاد بانک پایه ایران، بانک‌ها نقش مهمی در بروز پدیده رکودتورمی در اقتصاد کشور داشته‌اند».

 

 

چکیده:  

در کشور ایران که اقتصاد آن در برخی سال‌هابا پدیده «رکود تورمی» مواجه بوده است، دارای نظام مالی «بانک محور»است؛ بدین معنی که عمده تجهیز و تخصیص منابع در این اقتصاد،توسط نظام بانکی صورت می‌گیرد. از این رو با توجه به مهم بودن نقش بانک‌ها در اقتصاد کشور خصوصاً تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی، بررسی جایگاه و نقش آن‌ها در تحقق پدیده رکود تورمی امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است.

مقاله حاضر، با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ­ای و اینترنتی معتبر، تلاش می‌کند به بررسی این فرضیه بپردازد که «در اقتصاد بانک پایه ایران، بانک‌ها نقش مهمی در بروز پدیده رکودتورمی در اقتصاد کشور داشته‌اند». مقاله به این نتیجه رسیده است که با توجه به بانک‌پایه بودن نظام مالی کشور، عدم اعطای تسهیلات هدفمند از سوی بانک‌ها و حرکت به سمت عقود مشارکتی، افزایش مطالبات غیرجاری، عدم بازگشت بدهی‌های دولت، پیمانکاران و بنگاه‌های دولتی به بانک‌ها، افزایش سهم بنگاه­داری بانک­ ها و همچنین افزایش میزان اضافه برداشت بانک ­ها از بانک مرکزی از عمده دلایل نقش بانک‌ها در بروز پدیده رکودتورمی در اقتصاد کشور می‌باشند.

واژه‌های کلیدی: اقتصاد ایران، بانک‌محوری، تورم‌رکودی، بازارهای مالی، تورم، رکود.

نویسندگان:

محمدنقی نظرپور، ناهید مؤمنی‌نژاد، میثم حقیقی

مجله اقتصاد و بانکداری اسلامی - سال ششم، شماره 18، بهار 1396.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

نظرات
CAPTCHA