روز شمار
اوقات شرعی
هفته نامه اندیشه و راهبرد اردیبهشت 1396
azadi

96/2/28

 

 

دانلود هفته نامه

 

 

 

سال اول اردیبهشت 1396،  هفته نامه  شماره چهارم اندیشه و راهبرد منتشر شد.

برای دریافت اشتراک هفته نامه اندیشه و راهبرد درخواست خود را از طریق ایمیل سایت ( info@andishe-rahbordi.ir ) ارسال کنید.

 

 

 

نظرات
CAPTCHA