روز شمار
اوقات شرعی
گزیده برنامه تلویزیونی پایش
azadi

پخش از: شبکه ۱
ژانر: گفتگو
دسته بندی: دانش و اقتصاد
زبان: فارسی

 

 

زمان پخش: ۲۶ آذر ۹۶ - ۲۳:۱۹
مدت: ۱:۱۲' دقیقهزمان پخش: ۱۹ آذر ۹۶ - ۲۳:۱۳
مدت: ۱:۱۰' دقیقهزمان پخش: ۱۳۹۶/۰۱/۱۱ ساعت ۱۹:۱۹
مدت: ۱۵' دقیقه

پایش - اقتصاد مقاومتی

کارشناس برنامه دکتر ساسان شاه ویسی

نظرات
CAPTCHA