روز شمار
اوقات شرعی
پنجمین روز نمایشگاه مطبوعات
azadi

95/8/18

 

 

 

 

 

 

نشست خبری وزیر دادگستری در نمایشگاه مطبوعات

 

نشست خبری سخنگوی دولت همینک در شبستان مصلی امام خمینی

 

حضور جناب دکتر نوبخت معاون برنامه و بودجه رییس جمهور در غرفه اندیشه و راهبرد

 

حضور جناب آقای جابری انصاری معاون عربی و آفریقایی وزیر امور خارجه در غرفه اندیشه و راهبرد

 

نظرات
CAPTCHA