روز شمار
اوقات شرعی
میز خبری و پرسش و پاسخ دکتر مراد کاویانی
azadi

 

 

 

 

 

 

 

قابل توجه 

یکشنبه 95/8/16 ساعت 16/30 در محل برگزاری نمایشگاه مطبوعات(مصلی تهران)
 
میز خبری و پرسش و پاسخ با موضوع بحران های زیست محیطی وامنیت ملی ج اسلامی ایران توسط دکتر مراد کاویانی راد دانشیار جغرافیای سیاسی و ژئوپلتیک دانشگاه خوارزمی تهران در محل غرفه هفته نامه اندیشه و راهبرد برگزار می گردد.
 
 
بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات از تاریخ 95/8/14 لغایت 95/8/21 از ساعت 9:30-20:30 در مصلی بزرگ امام خمینی (ره) برگزار میشود.هفته نامه اندیشه و راهبرد در غرفه شماره 3 بخش سیاسی،اقتصادی منتظر حضور دوستداران مطبوعات است.
نظرات
CAPTCHA