روز شمار
اوقات شرعی
مقاله: نگاهی به جرم پولشويي و اسناد بين المللي مهم مرتبط با آن
azadi

عنوان مقاله: نگاهی به جرم پولشويي و اسناد بين المللي مهم مرتبط با آن

نویسنده: مینا جزائری

نشریه: فصلنامه روند ، شماره های 42 و 43 ، پاییز 1383

 

دانلود مقاله

 

چکیده:

پولشويي آن روي سکه ارتکاب جرم براي تحصيل سود است. فرآيندي است سه مرحلهاي که مرحله اول آن قطع هرگونه ارتباط مستقيم بين عوايد حاصل شده (پول) از منشأ غيرقانوني آن و مرحله دوم، مخفي کردن رد مال با انجام معاملات متعدد (اعم از صوري و فرضي) ميباشد. و بالاخره مرحله سوم فرآيند، ظاهري قانوني دادن به مال حاصل شده از جرم است. از اينرو پولشويي حلقه اتصال اقتصاد غير رسميو غير قانوني با اقتصاد رسمي و قانوني است. 

نظرات
CAPTCHA