روز شمار
اوقات شرعی
عنوان مقاله: مطالعه جايگاه زنان در هرم قدرت در خانواده با رويکرد آينده پژوهي
عنوان مقاله: مطالعه جايگاه زنان در هرم قدرت در خانواده با رويکرد آينده پژوهي

عنوان مقاله: مطالعه جايگاه زنان در هرم قدرت در خانواده با رويکرد آينده پژوهي

نویسندگان: پویا طوافی ، پروانه دانش ، زهرا اسکندری

مجمع: همایش ملی آینده پژوهی ، بهمن 1393 ، دوره 3

 

دانلود مقاله

 

چکیده:

قدرت و تسخیر آن از اهم مباحث اجتماعی است که خانواده نیز از آن مستثنی نیست. در طول تاریخ قدرت در خانواده گاه به مرد و گاهی به زن تفویض شده و پدرسری و مادرسری شکل گرفته. در گذر زمان پدر یا مادر نقش های متنوعی یافتند و به تبع آن قدرتی عظیم را از آن خویش ساختند. اما تفاوت در این بوده که خانواده مادرسر شیوع کمتری داشته است.

کلمات کلیدی:
هرم قدرت در خانواده، جايگاه زنان، مادر سري، پدر سري
نظرات
CAPTCHA