روز شمار
اوقات شرعی
عنوان مقاله: تأثيرات همگرايی اقتصادی کشورهای عضو اکو در يک مدل تعادل عمومی استاندارد
azadi

عنوان مقاله: تأثيرات همگرايی اقتصادی کشورهای عضو اکو در يک مدل تعادل عمومی استاندارد

نویسنده: عبدالله محمودی

نشریه: فصلنامه پژوهش ها و سیاست های اقتصادی ، سال 1393 ، دوره 22 ، شماره 70

 

دانلود مقاله

 

چکیده:

هدف اين مطالعه بررسی تأثير همگرايی منطقه‌ای اکو بر برخی متغيرهای اقتصادی کشورهای عضو اين سازمان می‌باشد. نقش موافقتنامه تجاری منطقه‌ای در افزايش صادرات و واردات، افزايش رفاه و بهبود برخی متغيرهای ديگر اقتصادی کشورهای عضو اين پيمان‌ها موضوع بحث بسياری از اقتصاددانان بوده است. ادبيات تجربی موجود اين موضوع را در مورد سازمان اکو به‌صورت گسترده مورد بررسی قرار نداده است. تحقيق حاضر برای شبيه‌سازی حذف موانع تجاری بين اعضای اکو از مدل تحليل‌های تجارت جهانی استفاده می‌کند. در يک روش بستن استاندارد مدل تعادل عمومی و کاربرد نوع چند ناحيه‌ای و چند کالايی مدل جيتپ نتايج شبيه‌سازی سياست تجاری نشان می‌دهد که اصلاحات سياست‌های تجاری اعضای اکو موجب ترقی اقتصاد کشورهای عضو يعنی افزايش صادرات و واردات، توليد، کاهش قيمت‌های واردات، تقاضای بيشتر برای مواهب، افزايش مصرف شهروندان و افزايش مطلوبيت و رفاه خواهد شد. تجزيه تغييرات رفاه نشان داد که تغيير سياست تجاری آثار متفاوتی بر اجزای رفاه کشورهای عضو اکو دارد.

کلمات کلیدی:
اکو، مدل جيتپ، همگرايی منطقه‌ای، تجزيه رفاه
نظرات
CAPTCHA