روز شمار
اوقات شرعی
عنوان مقاله: روشهای پرداخت ثمن در تجارت بین المللی
azadi

عنوان مقاله: روشهای پرداخت ثمن در تجارت بین المللی

نویسنده: حسین خزاعی

نشریه: مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، زمستان 1373 ، دوره 33

 

دانلود مقاله

 

چکیده:

اصولا پرداخت ثمن با تسلیم مبیع تقارن دارد. بیع از عقود معوض و دو عوض به هم وابسته است. بنابراین بعد از مطالعه روش های حمل کالا در تجارت بین المللی که در نهایت به تسلیم مبیع یعنی انتقال یکی از از دو بعد ضمان معاوضی منجر می گردد لازم است پرداخت ثمن و روش های آن که بعد دیگر ضمان معاوضی است مورد بررسی قرار گیرد.

نظرات
CAPTCHA