روز شمار
اوقات شرعی
عنوان مقاله: شفافیت اقتصادی و نظام مالیاتی
azadi

عنوان مقاله: شفافیت اقتصادی و نظام مالیاتی

نویسنده: معصومه قهرمانی

مجمع: همایش ملی دستاوردهای نوین در علوم مدیریت و حسابداری ، بهمن 1393 ، دوره 1

 

دانلود مقاله

 

چکیده:

يکي از مهم ترين مسائلي که در فضاي اقتصادي دنيا به عنوان يک پيش فرض وجود دارد، شفافيت اطلاعات است. دارايي ها و اطلاعات مردم، شرکت ها، سرمايه داران، دولتمردان، فعالان مختلف اقتصادي اعم از تجار و توليدکنندگان، اطلاعات زمين و مسکن، توليدات داخل، مقدار و اقلام وارداتي و صادراتي همه و همه در اختيار دولت ها قرار دارد. با اين اطلاعات است که دولت ها قابليت برنامه ريزي اقتصادي پيدا مي کنند و مي توانند اقتصاد را در کنترل خود داشته باشند و به عبارت ديگر حکمراني کنند. همچنين اطلاعات اقتصادي لازم، در اختيار همگان قرار دارد تا با نگاه به تحولات و تغييرات برنامه ريزي کنند. در اين فضا، فعالان اقتصادي اطمينان لازم براي سرمايه گذاري را مي يابند و اقتصاد به پيش مي رود. با اين وجود، شفافيت اطلاعات در کشور ما دچار اشکالات فراواني است و بسياري از اطلاعات اقتصادي حتي در اختيار دولت نيز قرار ندارد و دولتمردان با بي اطلاعي از وضعيت واقعي اقتصاد کشور، برنامه ريزي و سياست گذاري مي کنند. در اين مقاله به بررسي مزاياي شفافيت اطلاعات مي پردازيم و سپس وضعيت پيگيري آن در ايران را مورد بررسي قرار مي دهيم.

کلمات کلیدی:
شفافيت اطلاعات، معاملات قانوني، ثبت در دفاتر، ماليات، يارانه
نظرات
CAPTCHA