روز شمار
اوقات شرعی
عنوان مقاله: نقش کارآفرینی در تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور
azadi

عنوان مقاله: نقش کارآفرینی در تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور

نویسنده: فیصل میرکازهی ریگی

مجمع کنفرانس مدیریت و کارآفرینی در شرایط اقتصاد مقاومتی ، خرداد 1394

 

دانلود مقاله

 

چکیده:

اعمال تحريم ها يک جانبه و غير قانوني هم در يکي از ابزارهاي نظام سلطه براي وارد آوردن فشار بر ايران بوده است در مقابل اتخاذ چنان رويکردي که در طول 30 سال گذشته همواره آمريکا به اجرا مي گذاشت، مقام معظم رهبري بحث اقتصاد مقاومتي را مطرح و از آن به عنوان روشي مهم در تغيير مسير حرکت اقتصاد کشور ياد کردند. اقتصاد مقاومتي مفهوم عملي براي جهش کشور در بعد اقتصاد و فرهنگ، علم و تکنولوژي است .اين پژوهش قرار است تا ضمن تعريف و بيان مفهوم اقتصاد مقاومتي با تحليل سخنان مقام معظم رهبري اقدام به شناخت ضعفهايي در توسعه اقتصادي کشور و بررسي عوامل موثر بر اقتصاد مقاومتي و ارائه راهکارهايي براي رفع اين موانع و پيشرفت اقتصاد کشور نمايد. آرزوي ديرينه استقلال درآمدي کشور از درآمدهاي نفتي تنها و تنها از اين مسير است که محقق مي شود. پتانسيل ها و منابع بيکار و استفاده نشده فراوان فعلي همه حاکي از آن است که استفاده کامل و کارآمد از منابع موجود و به کارگيري آنها مي تواند بسياري از مشکلات و آسيب ها را حل کند.

کلمات کلیدی:
اقتصاد مقاومتي، کارآفريني، توسعه اقتصادي راهکارهاي تحقق اقتصاد مقاومتي
نظرات
CAPTCHA