روز شمار
اوقات شرعی
عنوان مقاله: سبک زندگی مهدوی در تجربه هنری هنرمند
azadi

عنوان مقاله: سبک زندگی مهدوی در تجربه هنری هنرمند

نویسندگان: سید رضی موسوی گیلانی ، سید جعفر موسوی

نشریه: مشرق موعود، پاییز 1393 ، دوره 8 ، شماره 31

 

دانلود مقاله

 

چکیده:

از آن جا که خالق اثر هنري، در فرايند شکل گيري آثار هنري نقشي اساسي دارد و منشا اثر هنري، تجربه دروني هنرمند است و آن اثر، برآمده از احساس، عاطفه، تخيل و تفکر اوست، در اين نوشتار، اين پرسش مطرح شده است که مهدويت در تجربه هنري هنرمند مسلمان چه حضور و جايگاهي دارد؟ در اين مقاله، تلاش شده است به اين پرسش اين گونه پاسخ داده شود که اگر هنرمند شيعي، جايگاه مهدويت را در منظومه فکري و معرفت شناسي شيعه - به ويژه عرفان شيعي - بشناسد، اعتقاد به مهدويت در تجربه هنري او تاثير خواهد گذارد و سبب خلق آثار فاخر مهدوي خواهد شد. انتظار خلق و آفرينش آثار مهدوي، تنها مبتني بر سبکي از زندگي و تجربه اي از هنرمند است که مهدويت در آن نقش و حضوري پررنگ داشته باشد و در صورت فقدان دلدادگي دروني و نبود معرفت عميق در تجربه هنري هنرمند، سفارش اثر هنري به تنهايي موجب خلق آثار فاخر مهدوي نخواهد شد.

کلمات کلیدی:
سبک زندگي، تجربه هنري، مهدويت، تجربه هنرمند، آفرينش هنري
نظرات
CAPTCHA