روز شمار
اوقات شرعی
اولین جلسه کمیته علمی همایش ملی جهان در پیچ تاریخی از نقش جمهوری اسلامی در هندسه جهانی قدرت
azadi
 
 
 
 
 
 
 
 
این جلسه با همکاری مرکز مطالعات راهبردی ستاد فرماندهی کل قوا ،موسسه فرهنگی اندیشه و تدبیر انقلاب اسلامی و دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران به ریاست جناب آقای دکتر ساسان شاه ویسی در تاریخ 94/4/23 برگزار شد .
در این جلسه محور ها و شاخص های پیشنهادی آقای دکتر شاه ویسی مورد نقد و بررسی اعضای کمیته علمی قرار گرفت.
اعضای حاضر در کمیته علمی عبارتنداز:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
کلمات کلیدی:
اولین جلسه کمیته علمی همایش ملی جهان در پیچ تاریخی از نقش جمهوری اسلامی در هندسه جهانی قدرت
نظرات
CAPTCHA