روز شمار
اوقات شرعی
عنوان مقاله : سبک زندگی مدیران زمینه ساز
azadi

عنوان مقاله : زندگی مدیران زمینه ساز

عنوان نشریه : مشرق موعود پاییز 1393، دوره 8، شماره 31

نویسنده : محمدهادی مفتح

 

دانلود مقاله

 

 

چکیده

 

بحث سبک زندگي - که از مباحث نوين مطرح در جامعه ماست - در موضوع اين نوشتار، به کار رفته و مورد بررسي قرار گرفته است. اين نوشتار با استفاده از روش کتابخانه اي - تحليلي و با بهره گيري از منابع آيات و روايات، سبک زندگي مديران زمينه ساز را در دو عرصه سبک زندگي فردي و مديريتي - حاکميتي مورد تحليل قرار داده، عناصري همچون تقواي سياسي، فروتني و تواضع، عدم برتري طلبي و همواره در دسترس نيازمندان بودن را از عناصر سبک زندگي فردي مديران زمينه ساز به شمار آورده است. همچنين تقيد نسبت به شايسته سالاري، تصميم گيري بر اساس مشورت، سعه صدر در برابر اعتراضات اجتماعي، عدم اخلال در وحدت و انسجام ملي با گفتار يا رفتار و نيز گذشت و عفو نسبت به لغزش هاي شهروندان را از عناصر سبک زندگي مديريتي - حاکميتي دانسته است.

نظرات
CAPTCHA