روز شمار
اوقات شرعی
عنوان کتاب : قوانین نوین اقتصاد در عصر شبکه ها
azadi

عنوان کتاب : قوانین نوین اقتصاد در عصر شبکه ها

عنوان ناشر : شورای عالی اطلاع رسانی

نویسنده : کوین کلی

مترجمان : حسن خادمی ، محمد مباهات

 

دانلود کتاب

 

چکیده

 

كسي نمي تواند از آتش دگرگون كننده ماشين رهايي يابد . تكنولوژي، همان گونه كه روزي در حاشيه فرهنگ رشد نمود، امروزه تمامي فكر و انديشه ما را در خود غوطه ور ساخته است . آيا جاي شگفتي نيست كه تكنولوژي يك چنين جذبه، هراس و شوري را پديد آورده است؟
علوم هر آنچه را كه مهم جلوه مي نمايد با دست تغييردهنده ي خود دگرگون مي كند. تكنولوژي برتر 1 در بطن بيان، فكر، ارتباطات و حتي زندگي انسان گسترش يافته است . نظم مرسوم هر قلمرويي كه توسط تكنيك هاي پيچيده فتح مي شوند، دگرگون شده و قوانين جديدي برفراز آن به اهتزاز در مي آيند. در اين دگرگوني، آنهايي كه زماني به خود مطمئن بودند، به جا مانده اند، و فرصت موفقيت ر ا در اختيار هوشمندان انعطاف پذير
قرار داده اند.
نظرات
CAPTCHA