روز شمار
اوقات شرعی
بیانیه ی چشم انداز

 

بـا توکـل به خداوند متعال و استعانت از حضرت حجه بن الحسن العسکری (عجل الله تعالی فرجه الشریف) در پرتو فرمایشات و رهنمودهای ولی فقیه و در مسـیر تحقق فـرایند اهداف نـهضت اسـلامی ، در چشم انداز سال ۱404، مؤسسه فرهنگی اندیشه و تدبیر انقلاب اسلامی نهادی است:

«انقلابی، دانشور، توانمند، تأثیرگذار در حوزه فرهنگ با تمرکز بر گروههای مرجع و الگوی مؤسسات علمی و فرهنگی »

مؤسسه در افق چشم انداز از طریق آموزش، پژوهش، تبلیغ، اطلاع رسانی و تولید محصولات فرهنگی به ارتقاء بصیرت آحاد مردم از طریق گروههای مرجع و تربیت مدیران و مربیان فرهنگی کارا و اثربخش، در کشور اقدام نـموده و دارای ویژگی های ذیل است:

انقلابی: متکی بـر دیـدگـاههـای حـضـرت امـام خـمینی«ره» و حـضرت آیت الله العظمی خامنه ای «دام ظلّه» فـعال، متعهد بـه اسلام نـاب محمدی (صلی الله علیه و آله و سلم)

دانشور: عالم ، مستقل ، امین

توانمند: برخوردار از منابع انسانی متعهد، متخصص و دارای تفکر بسیجی، وجدان کاری، انضباط و روحیه تعاون

تأثیرگذار در حوزه فرهنگ: ارتقاء بصیرت گروه های مرجع، دانشگاهیان، فرهنگیان،حوزویان، مسئولان، هیأتهای مذهبی و هنرمندان

الگوی مؤسسات فرهنگی: دارای تعامل مؤثر با نهادهای علمی و فرهنگی، پاسخگو و نظام مند.

 

 بیانیه ی مأموریت:

 بـر اسـاس رهنـمودها و فـرمایشـات حـضرت امـام خـمینی «قدس سرّه» و حــضـرت آیـت اللّه العظمی خامنه ای «دام ظّله» و مواد   مصرّح در اساسنامه، بیانیه ی مأموریت مؤسسه به شرح زیر است:

مؤسسه فـرهنگی اندیشه و تدبیر انقلاب اسلامی به مـنظور:

کمـک به شـکل گیـری فـرآیـند تحقق اهداف نهضت اسلامی

تحقق مطالبات مغفول مانده حضرت امام خمینی «ره» و مقام معظم رهبری «دام ظلّه» از دانشوران و دانشگاهیان و فرهنگیان و حوزویان در عرصه ی فرهنگ

ارتقاء بصیرت آحاد مردم از طریق گروههای مرجع و تأثیرگذار در جامعه

تربیت مدیران و مربیان فرهنگی به وجود آمده و با مخاطب قرار دادن

گروه های مرجع، دانشگاهیان، فرهنگیان، حوزویان،مسئولان، هیأتهای مذهبی و هنرمندان در سطح کشور به:

تولید محصولات فرهنگی، برگزاری دوره های آموزشی، اجرای برنامه های پژوهشی، تبلیغی و اطلاع رسانی

اقدام می نماید.

 

وجوه ممیزه ی مؤسسه عبارت اند از:

فعالیت بر اساس فرمایشات ولی فقیه، تمرکز بر گروههای مرجع، ارائه خدمات متنوع و با کیفیت، استفاده از روشهای علمی و توجه به نیازهای روز جامعه، به کارگیری نیروهای تکلیف مدار، مخلص و دارای روحیه بسیجی؛

 

مؤسسه خود را نسبت به:

تحقق جهت گیریهای ولی فقیه و سیاستهای مصوب هیأت امناء، ارتقاء بصیرت و مهارت مخاطبین، ارتقاء وضع مادی و معنوی  همکاران، اجرای تعهدات حقوقی، فعالیت بر اساس قوانین موضوعه کشوری،مسئول دانسته و طبق آن عمل خواهد کرد.