روز شمار
اوقات شرعی
اساسنامه موسسه فرهنگی اندیشه وتدبیر انقلاب اسلامی

 

قل انّما اعظکم بواحدة ان تقوموا لله مثنی و فرادی (سباء ۴۶)

 

مقدمه:

پيشرفت با رويكرد اسلامي –ايراني يكي از خواسته هاي به حق مردم ايران در طول تاريخ بوده است.  هر چند در جهان معاصر، پيشرفت در گفتمانهاي سوسياليستي و ليبرال، پارادايم حاكم در بسياري از كشورها بوده است، اما بي گمان ايرانيان مسلمان آنها را با رويكرد اسلامي –ايراني جستجو مي كردند و اگر نخواهيم اين تقاضاي تاريخي ايرانيان را به گذشته هاي دور نسبت دهيم، لااقل اين نياز از عصر مشروطه تا كنون، آشكارا و به شيوه هاي مختلف مطرح شده است.

تجربه تاريخي نشان داده است ،كه براي وصول به پيشرفت اقتصادي تقلييد محض از الگوهاي غربي ويا كشورهاي توسعه يافته، جوابگوي نيازهاي همه جانبه جامعه اسلامي نمي باشد. بنابراين لازم است كه مدلي جديد متناسب با جامعه اسلامي وشرايط تاريخي واجتماعي و فرهنگي آن طراحي گردد.

بر اين اساس، رهبر فرزانه انقلاب اسلامي با توجه به پيام عدالت خواهي انقلاب اسلامي و ضرورت پيشرفت نظام جمهوري اسلامي، « عدالت و پيشرفت توأمان » را راهبرد دهۀ آينده انقلاب و جمهوري اسلامي اعلام نمودند.

شكي نيست كه حركت در اين راه سترگ، نيازمند اقدام در دو قلمرو نظري و عملي است. در بخش عملي، نيازمند ارائه راه كارهاي قانوني و اجرايي هستيم كه پيش نياز اين اقدام ، ارائۀ الگويي از ابعاد و شاخصهاي پيشرفت بومي با مبناي اسلامي –ايراني هستيم. چرا كه پيشرفت با شعار و سطحي نگري بدون داشتن الگو و نسخه عملي به دست نخواهد آمد.  علاوه بر آن، نيازمند عزم و تعصب ملي است. بنابراين، در بخش نظري لازم است مباحث مربوط به فلسفۀ پيشرفت، به گفتمان حاكم در جامعۀ اسلامي ايران تبديل شود تا اين نياز از سطح خواست تاريخي و فلسفي به فرهنگ عمومي تبديل شود و همگان خواستار آن شوند. در این میان اساتید و نخبگان دانشگاهی و صاحبنظران توسعه در کشور بیشترین تاثیر را دارند.

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و سند چشم انداز بيست ساله،  ابعادي از اين خواست را بيان كرده اند،  اما بسيار روشن است كه دولت و ملت مسلمان ايران، نمي توانند براي تحقق اين خواست تاريخي و ملي،  مدل سوسيال دموكراسي يا مدرنيته غربي را الگوي خود قرار دهند . اين است كه هر دو مدل،  در تضاد يا مغايرت با دين و سنت و معنويت معنا مي يابندو توجه عمدۀ آنان ، بعد مادي انسان است؛ در حالي كه به تعبير رهبر معظم انقلاب اسلامي، « هدف عمدۀ ما عبارت است از ساختن كشوري نمونه كه در آن رفاه مادي،  همراه با عدالت اجتماعي و توأم با روحيه و آرمان انقلابي ، با برخورداري از ارزشهاي اسلامي تأمين شود. »

بدين منظور، به تعبيرمعظم له  مدل توسعه در جمهوري اسلامي به اقتضاي شرايط فرهنگي ، تاريخي ، مواريث و اعتقادات و ايمان اين مردم ، يك مدل كاملاً بومي و مختص به خود ملت ايران است. ازهيچ جا نبايد تقليد كرد.

در همین راستا موسسه اندیشه و تدبیر انقلاب اسلامی با پاسخ به دغدغه های مقام معظم رهبری ،از ابتدای سال 91 آغاز و انشاءالله در صورت نیاز تا زمان ظهور حضرت مهدی (عج) ادامه خواهد یافت.

 

اهداف و وظایف سایت اندیشه راهبردی:

فراهم آوردن فرصت ارائه آخرین یافته ها و دستاوردهای محققان و اندیشمندان کشور؛

بهره مندی از آراء  و دیدگاهها و مشارکت گسترده نخبگان، فرهیختگان و اندیشمندان کشور ؛

ایجاد محیط تبادل نظر و تضارب آزاد آرای تخصصی و راهبردی استادان و محققان کشور؛

تبیین ابعاد و جنبه­ های گوناگون نقشه راه تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت؛

کمک به ایجاد گفتمان علمی و کاربردی و تصمیم سازی ؛

انتشار محصولات علمی(کتاب، مجله، سی دی، و ...) ؛

ظرفیت سازی برای تحقیقات علمی کشور؛

حمایت از مطالبات رهبری ؛

بررسی و نقد مسائل بنیادی کشور ؛

ارتقاء زیر ساخت های فکری جامعه با تاکید بر تغییر باورها و ارزش های جامعه علمی و مردم؛

ارتقاء اعتماد به نفس، خورباوری در  جامعه علمی؛

باروری قابلیت ها و ظرفیت های علمی کشور با تاکید بر علوم انسانی؛

بررسی امکان ایجاد یک آینده مطلوب برای ایران؛

همكاري پژوهشي با مؤسسات آموزشي و پژوهشي كشور در زمينه تحقیقات نظری، کاربردی و توسعه ای؛

ارتقاء سطح تعامل با مراكز علمي و پژوهشي در گستره ملي و جهاني؛

تنوع بخشي و گسترش پژوهش‌هاي كاربردي در حوزه علوم انساني و بازشناسي كارآمدي آن با تاکید بر اندیشه های مقام معظم رهبری؛

كمك به بومي شدن علوم انساني و خوداتكايي كشور؛

ايجاد زمينه مناسب براي ارتقاي فعاليتهاي پژوهشي با تاكيد بر پژوهش‌هاي بين رشته‌اي و ميان رشته‌اي؛

استخراج ديدگاه هاي اسلامي - ایرانی در موضوعات و مسائل علوم انساني؛

گره گشايي و پاسخ علمی به مشکلات  نظام ؛

 

سیاستها:

اولویت دادن به جهت‌گیری‌های مقام معظم رهبری با تأکید مطالبات و منویات معظم له.

هماهنگی و همکاری با مراکز، مؤسسات و بخشهای علمی و فرهنگی نهادهای انقلاب اسلامی.